FEUERHAND 175 StR (STURMFEST) , BP ang (Bundes Patent angefragt)  1961 - 1963

FEUERHAND 175 StR (STURMFEST) , BP ang (Bundes Patent angefragt) 1961 - 1963

Feuerhand Nr.251. Model prozveden 1920 za izvoz u zemlje Beneluksa.
Feuerhand Nr.251. Model prozveden 1920 za izvoz u zemlje Beneluksa.
Feuerhand Nr.251. Model prozveden 1920 za izvoz u zemlje Beneluksa.
Feuerhand Nr.251. Model prozveden 1920 za izvoz u zemlje Beneluksa.
Feuerhand Nr.251. Model prozveden 1920 za izvoz u zemlje Beneluksa.
FEUERHAND 305. 1928 - 1941

FEUERHAND 305. 1928 - 1941

FEUERHAND 205.  1921 - 1927

FEUERHAND 205. 1921 - 1927

FEUERHNAD 201. 1937 - 1941

FEUERHNAD 201. 1937 - 1941

FEUERHAND 201. 1937 - 1941

FEUERHAND 201. 1937 - 1941

FEUERHAND 405.  1928 - 1941

FEUERHAND 405. 1928 - 1941

FEUERHAND 405.

FEUERHAND 405.

FEUERHAND 276. STURMKAPPE 1953-1990

FEUERHAND 276. STURMKAPPE 1953-1990

FEUERHAND 176. SUPER BABY SPECIAL STURMKAPPE.  1950' -1960'   Oznaka

FEUERHAND 176. SUPER BABY SPECIAL STURMKAPPE. 1950' -1960' Oznaka "K1490" se nalazi na fenjerima namijenjenima za signalizaciju u prometu. Stavljali su se na zaprežna kola i na motorna vozila.

FEUERHAND 323. 1928 - 1932.  Staklo na fenjeru je zamjensko ali je istog oblika kao orginalno.

FEUERHAND 323. 1928 - 1932. Staklo na fenjeru je zamjensko ali je istog oblika kao orginalno.

FEUERHAND 175.  1933 - 1939

FEUERHAND 175. 1933 - 1939

Feuerhand 176E   Made in Germany (1933.-1941.)

Feuerhand 176E Made in Germany (1933.-1941.)

FEUERHAND 276. 1980'

FEUERHAND 276. 1980'

FEUERHAND ATOM 75. 1938 - 1941
FEUERHAND ATOM 75. 1938 - 1941
Maleni fenjer, visine 16 cm