Udruga Svjetlost Fenjera  je osnovana u cilju promicanja, razvitka i očuvanja kulturnog blaga, prezentacije i promicanja starih fenjera.

Ciljevi Udruge: 

• Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i očuvanja kulturnog blaga, prezentacije i promicanja starih fenjera, ukazivanje na način života prije električne energije (svjetlosti proizvedene električnom energijom), uspostavljanja kontakta i razmjene informacija s kolekcionarima starih fenjera izvan područja Republike Hrvatske, prezentacije starih fenjera koji su se proizvodili na području Republike Hrvatske te njihova usporedba sa starim fenjerima koji su se proizvodili izvan područja Republike Hrvatske.

• okupiti što veći broj članova, široko profiliranih zanimanja, od amatera do obrazovanih stručnjaka, koji dijele isto područje interesa po raznim sekcijama, te osnivanjem filijala u zainteresiranim sredinama u regiji, RH, EU, i ostalim zemljama.

• nabavka i kupovina predmeta historijske i umjetničke vrijednosti, podrijetlom iz Osijeka i regije, te sakupljanje starina, koje se odnose na historijski razvitak grada Osijeka i regije, sa ciljem formiranja stalnih zbirki u gradovima i mjestima regije, a u skladu sa zakonskim propisima RH.

• omogućiti javnosti uvid u predmete historijske i umjetničke vrijednosti čuvanih u privatnim zbirkama kolekcionara, te vođenje evidencije predmeta u privatnim zbirkama članova udruge i ostalih građana.

• povećavati popularnost udruge u sredstvima javnog informiranja, a posebno u dnevnim novinama i stručnim časopisima.

• poticati i promicati opće kulturne vrijednosti prema ostalom građanstvu.

• educirati i stručno usavršavati članove udruge putem stručnih predavanja, seminara, simpozijuma, radionica, organiziranih posjeta galerijskih i muzejskih izložbi, kolekcija, specijaliziranim sajmovima i sl.

• briga o kulturnoj arhitektonskoj baštini grada Osijeka i šire regije, i suradnja sa udruženjima arhitekata u svrhu da se ista spasi od zaborava ili uništenja, posebno objekata, koji nisu pod konzervatorskom državnom zaštitom ( stara tvornička postrojenja, kuće poznatih slavonaca, grobljima, spomenicima iz bivših ratova ...), te traženje novih sadržaja za napuštene devastirane objekte ( dvorci, kurije, ...).

UDRUGA „SVJETLOST FENJERA“

31000 Osijek, Vijenac A. Cesarca 8.

OIB:19024319063,

MOB:0958837125 

IBAN:HR2623400091110843858